Công Ty TNHH An Bình Stone

- Nhân công khoảng 70-100 công nhân viên
- Sản xuất các loại đá granit, Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
- Thành lập từ năm 2004
Chia sẻ
Công Ty TNHH An Bình Stone đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn