CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA

CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA

3700 - Thoát nước và xử lý nước thải
3811 - Thu gom rác thải không độc hại
3812 - Thu gom rác thải độc hại
3821 - Xử lý và tiêu hủy rác không độc hại
3822 - Xử ký và tiêu hủy rác độc hại
7940 - Tư vấn về môi trường, tư vấn các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước
3830 - Tái chế phế liệu
3900- Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn