Công ty TNHH Baiksan Việt Nam

Công Ty TNHH Baiksan Việt Nam là công ty có vốn đầu tư Hàn Quốc, sản xuất các sản phẩm Da Nhân Tạo. Chúng tôi chuyên cung cấp sản phẩm cho các công ty nổi tiếng như: Nike, Adidas, Puma… Baiksan Việt Nam đã hoạt động trên 10 năm.

Baiksan was incorporated in Viet Nam, as a wholly Korea owned enterprise, is an artificial leather manufacturing company. We supply our products to famous sports companies such as Nike, Adidas….Baiksan Vietnam has operated over 10 years.
Chia sẻ

Việc làm Công ty TNHH Baiksan Việt Nam tuyển dụng

Đã tìm thấy 1 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Baiksan Việt Nam

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng Tiếng Anh Giao Tiếp Tốt (Bình Dương)

Công ty TNHH Baiksan Việt Nam

Bình Dương 5-7 triệu 27-08-2020

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn