CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC

Công Ty TNHH Bê Tông Xây Dựng Việt Đức được thành lập ngày 15/10/2015 với vốn điều lệ là 56.000.000.000 đồng
Ngành nghề hoạt động:
- Vật liệu xây dựng.
- Sản xuất bê tông thương phẩm.
- Kết cấu Bê...
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG XÂY DỰNG VIỆT ĐỨC đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn