Công ty TNHH CCI Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Bắc Chu Lai,Tam Hiệp,Núi Thành

Website: www.coilcraft.com

CCI Vietnam is a manufacturing company with a reputation for high quality passive electronic components. We are looking for an experienced and dynamic individual to join us
The number of employees : 2000-5000

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH CCI Việt Nam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn