Công ty TNHH Chantelle Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Lô E, Đường số 2, KCN Việt Nam Singapore, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Website: www.legroupechantelle.com

Groupe Chantelle là tập đoàn trang phục lót hàng đầu tại Pháp và Châu Âu với những nhãn hàng nổi tiếng như Chantelle, Passionata, Dajeerling. Công ty Chantelle đã có mặt tại 23 quốc gia trên thế giới và nhà máy đầu tiên ở Việt nam được đặt tại KCN Đồng An, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Chantelle Việt Nam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn