CÔNG TY TNHH CITYBOIZ tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 95 Phan Xích Long, khu dân cư Rạch Miễu, F.2, Q. Phú Nhuận

Website: www.cityboizcoffee.com

Hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH CITYBOIZ đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn