Công ty TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC UWC tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: SỐ 16, ĐƯỜNG SỐ 15, KP4, LINH TRUNG, THỦ ĐỨC

Website:

Thông tin công ty:

Công ty TNHH cơ khí chính xác UWC là công ty 100% vốn của Malaysia. Công ty

chuyên sản xuất phụ tùng chi tiết máy móc, thiết bị cơ khí cho ngành điện tử, thang máy,

máy kiểm tra, máy gia dụng… khách hàng thường xuyên của công ty là tập đoàn Intel,

Nidec Sankyo, Catthai….


Chia sẻ
Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC UWC đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn