Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh Bách Khoa

Tên viêt tắt Bách Khoa Group (BKG)
Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh Bách Khoa,

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, là nhà thầu chính, tổng thầu (EPC, Design and Built) cho các dự án nhà máy sản xuất dược phẩm, điện tử, thực phẩm, phòng sạch và các ngành công nghiệp khác.
Chia sẻ
Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện Lạnh Bách Khoa đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn