Công ty TNHH Công Nghệ Mạng Sao Kim

1. Xây dựng hạ tầng Công Nghệ Thông Tin, Viễn Thông.
- Cung cấp và xây dựng hạ tầng mạng LAN/WAN.
- Cung cấp và xây dựng hệ thống điện thoại nội bộ, điện nhẹ, access control.
- Cung cấp và thiết đặt hệ thống Data Centers; tích hợp hệ thống CNTT
- Cung cấp...
Chia sẻ
Công ty TNHH Công Nghệ Mạng Sao Kim đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn