CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG TÀI CHÍNH SỐ PI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG TÀI CHÍNH SỐ PI đã hoạt động và phát triển ở Bắc Kinh Trung Quốc. Công ty chuyên về mảng Tài Chính Tín Dụng, với vốn đầu tư 100% Trung Quốc và mong muốn phát triển công ty, nên công ty đã mở rộng và phát triển đến Việt Nam.
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MẠNG TÀI CHÍNH SỐ PI đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn