công ty TNHH DAISHENG ENTERPRISE VN tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: TT UYÊN HƯNG TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG

Điện thoại: 0650 3642519 06503642520

Website:

Công ty chuyên sx đồ gỗ kết hợp kim loại xuất khẩu

Tài khoản chưa xác thực

công ty TNHH DAISHENG ENTERPRISE VN Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH DAISHENG ENTERPRISE VN

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn