công ty TNHH đào tạo Anh ngữ Bút Vàng tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 290 Cách Mạng tháng Tám, phường Phước Trung, tp. Bà Rịa, BRVT

Website:

công ty TNHH đào tạo Anh ngữ Bút Vàng là chủ đầu tư của các trung tâm tiếng Anh: Anh ngữ New York Bà Rịa, Anh ngữ Tia Chớp, Anh ngữ Sinh Viên. Chuyên đào tạo tiếng Anh cho các độ tuổi.


Chia sẻ
Tài khoản chưa xác thực

công ty TNHH đào tạo Anh ngữ Bút Vàng đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn