CÔNG TY TNHH DATA DESIGN VIETNAM

DataDesign has more than fifteen years of experience in marketing and developing software solutions for the Japanese manufacturing industry. We also have branch offices in India, Thailand, and Ho Chi Minh City, Vietnam.

Company size:
• HCMC Office: 10 persons
• Headquarters: 40 persons.
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH DATA DESIGN VIETNAM đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn