Công ty TNHH Đầu tư thương mại và môi trường Hoàng Kim

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Môi trường Hoàng Kim tiền thân là Trung Tâm môi trường và Biến đổi khí hậu thuộc Viện phát triển công nghệ Truyền thông và Hỗ trợ cộng đồng (Viện IMC). Viện IMC là tổ chức khoa học công nghệ được thành lập từ năm 2008, thu hút đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cả về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, trong đó có lĩnh vực môi trường. Do yêu cầu tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi và khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho quá trình phát triển doanh nghiệp và hội nhập quốc tế cũng như phù hợp với Luật doanh nghiệp của Việt Nam, Ban lãnh đạo thuộc Trung tâm môi trường và biến đổi khí hậu đã chuyển đổi và thành lập Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Môi trường Hoàng Kim.
Công ty là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có dấu, tài chính và tài sản riêng, có tài khoản bằng tiền Việt nam, được tự chủ về tài chính, hoạch toán độc lập.
Tuy thành lập chưa lâu nhưng Hoàng Kim đã có những bước đi vững chắc, chứng tỏ được là một đơn vị có năng lực trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cả về hoạt động khoa học và thương mại.
Hoàng Kim đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước như Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công Nghệ, các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu,..Bên cạnh việc mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác với các tổ chức trong nước, Hoàng Kim còn tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài, trong lĩnh vực thương mại và hoạt động khoa học.
Chia sẻ
Công ty TNHH Đầu tư thương mại và môi trường Hoàng Kim đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn