CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN DUNG KONTUM tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 08 Phạm Văn Đồng

Website:

Công ty TNHH Đầu tư Xây Dựng & Thương Mại Tiến Dung Kon Tum được thành lập năm 2001 với ngành nghề kinh doanh chính:
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Mua bán sắt thép, vật liệu và thiết bị lắp đặt trong xây dựng.
- Xây dựng công trình kỹ thuật cầu đường, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện.
- Mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan.
- Mua bán ôtô và xe có động cơ. máy móc thiết bị xây dựng.
- Kinh doanh vận tải hàng hoá, hành khách.

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TIẾN DUNG KONTUM đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn