CÔNG TY TNHH DECONS TECHNOLOGY

CÔNG TY TNHH DECONS TECHNOLOGY ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ NĂM 2019, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU GỒM:
- Lập trình máy vi tính: dịch vụ thực hiện phần mềm.
- Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính: dịch vụ tư vấn liên quan đến việc lắp đặt phần cứng máy vi tính; dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống; dịch vụ phân tích hệ thống; dịch vụ thiết kế hệ thống; dịch vụ bảo dưỡng hệ thống.
- Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan.
- Cổng thông tin: dịch vụ cơ sở dữ liệu.
- Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.
- Hoạt động tư vấn quản lý.
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH DECONS TECHNOLOGY đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn