Công Ty TNHH Dịch Vụ - Đầu Tư V&C

Established since June 1996, V-Contractor has steadily developed and built up its name as one of the recognized contractors in Vietnam.

We specialize in design, fabrication and project management in the following areas:

Interior (showroom, office, shop, restaurant)
Exhibition (special-designed booth, national pavilion)
Event...
Chia sẻ
Công Ty TNHH Dịch Vụ - Đầu Tư V&C đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn