Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán - Tư Vấn Thuế TTL

Về chúng tôi - TTL:
Với mong muốn mang lại cho khách hàng lợi ích tối đa, góp phần mang lại sự
thành công nhất định cho mỗi doanh nghiệp, với sứ mệnh sử dụng kiến thức, năng lực và kinh
nghiệm của đội ngũ chuyên gia để hổ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định
của pháp luật về kế toán và thuế Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán – Tư vấn thuế TTL (TTL)
đƣợc thành lập. Công ty TTL là sự gắn kết của những ngƣời bạn có cùng tên chữ cái đầu là T
và L có cùng quyết tâm cùng nhau thành lập nên TTL để góp phần nào công sức vào công cuộc
đổi mới và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh cũng nhƣ giảm thiểu rủi ro trong
kinh doanh: xác định và giảm thiểu rủi ro trong lĩnh vực thuế, tài chính, kế toán tại Việt Nam;
Tối ƣu hóa thuế các khoản thuế của doanh nghiệp theo nguyên tắc logic và phù hợp; Hỗ trợ
cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về kế toán và thuế.
Chia sẻ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán - Tư Vấn Thuế TTL đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn