Công ty TNHH dịch vụ Kế toán và Tư vấn Đồng Khởi

Công ty TNHH dịch vụ Kế toán và Tư vấn Đồng Khởi là công ty TNHH một thành viên, được thành lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (thành viên của Tổ chức Kế toán, Kiểm toán và Tư vấn kinh doanh Quốc tế Baker Tilly), theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104000118 ngày 16 tháng 6 năm 2005 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp.
Hoạt động chính của Công ty là cung cấp các dịch vụ kế toán và dịch vụ các thủ tục về thuế.
Chia sẻ
Công ty TNHH dịch vụ Kế toán và Tư vấn Đồng Khởi đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn