CÔNG TY TNHH ĐIỆN STANLEY VIỆT NAM tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội

Website: stanley.com.vn

La mot lien doanh dau tu nuoc ngoai giua cac ben Viet Nam Thai lan va Nhat ban, chuyen SX va lap rap linh kien dien tu, den o to , xe may. 100% SP duoc cungcap cho HONDA, Yamaha, Suzuki va XK

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH ĐIỆN STANLEY VIỆT NAM đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn