Công ty TNHH Điện Tự Động Thuận Nhật

Công ty TNHH Điện Tự Động Thuận Nhật
a. Lắp đặt hệ thống điện phân phối.
b. Lắp đặt hệ thống điện trong xưởng sản xuất : tủ động lực, tủ điều khiển, cáp động lực, cáp điều khiển và hệ thống cảm biến
c. Tự động hệ thống tiếp liệu vào silo, kho xá. Kiểm soát nguyên liệu thông qua cân xe tải hoặc cân đầu vào.
d. Tự động dây chuyền sản xuất từ cân định lượng đến cân thành phẩm.
e. Tự động máy ép viên, ép đùn.
f. Phần mềm điều khiển dây chuyển sản xuất thức ăn gia súc và thủy sản.
g. Phần mềm quản lí nguyên liệu và thành phẩm trong kho.
h. Quản lí luân chuyển nguyên liệu.
i. Phần mềm quản lí mua bán, nhân sự và kế toán.
j. Hệ thống cân ra bao tự động.
k. Hệ thống xếp bao lên pallet tự động.
Chia sẻ
Công ty TNHH Điện Tự Động Thuận Nhật đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn