CÔNG TY TNHH DL GARMENT (LIBE)

CÔNG TY TNHH DL GARMENT (LIBE)
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH DL GARMENT (LIBE) đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn