Công Ty TNHH Du Lịch Minmax

CTY TNHH DU LICH MINMAX la cong ty kinh doanh lu hanh noi dia va quoc te.
Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
Vận tải hành khách đường bộ khác
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Dịch vụ ăn uống khác
Dịch vụ phục vụ đồ uống
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Chia sẻ
Công Ty TNHH Du Lịch Minmax đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn