Công Ty TNHH Đức Anh tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Vĩnh Niệm - Hải Phòng

Điện thoại: 031.3742789

Website: ducanh.com.vn

Công ty TNHH Đức Anh nằm ở phố Nguyễn Sơn Hà, đường Nguyễn Văn Linh, khu công nghiệp Vĩnh Niệm thành phố Hải Phòng.

Tài khoản chưa xác thực

Công Ty TNHH Đức Anh Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Đức Anh

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn