Công ty TNHH ECOS ELECTRONIC Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn - Tiên Du - Bắc Ninh

Website:

Công ty TNHH ECOS ELECTRONIC Việt Nam là Công ty 100 vốn đầu tư Hàn Quốc với tổng số vốn đầu tư 1.000.000 USD. Công ty chuyên sản xuất, in ấn vỏ điện thoại di động và các thiết bị, linh kiện điện tử cao cấp khác.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH ECOS ELECTRONIC Việt Nam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn