CÔNG TY TNHH EM-TECH VIỆT NAM tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Khu CN Yên Phong, Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh

Website:

Công ty TNHH Em-Tech Việt Nam là công ty 100% vốn đầu tư Hàn Quốc. Công ty chuyên san xuất linh kiện điện thoại di động. Trụ sở công ty tại Khu Công nghiệp Yên Phong Bắc Ninh.

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH EM-TECH VIỆT NAM đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn