CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai

Website: www.fashiongarments.com

Fashion Garments LTD, one of the Pioneering apparel exporters in Vietnam. We are a 100% foreign Investment Company established in Dong Nai in 1994 under Viernam Regulation. Fashion Gaments Ltd is a Subsidiary of Hirdaramani Group, Sri Lanka (hirdaramani.com) and LT Apparel USA (ltapparel.com).
We have Garment Manufacturing Knowledge and Experience 15 year of Operating in Vietnam. Further Hirdaramani Group has manufacturing Facilities India, Bangladesh and has sourcing facilities in China, Hong Kong in Order to support sourcing manufacturing facilities. As our Mission Says “expectations through operational excellence, that’s the Passion of Fashion” we are Committed to exceed customer expectations hence we have geared all our Operational process to align to Our Mission


Chia sẻ
Tài khoản xác thực

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS Tuyển dụng

Đã tìm thấy 15 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Assistant Warehouse Manager - Phó Bộ Phận Kho - Chi Nhánh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Đồng Tháp 7-10 triệu 28-07-2018
Bảo Trì Máy May - Kcn Biên Hòa 1

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Đồng Nai 5-7 triệu 31-07-2018
Admin Staff

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Đồng Nai 5-7 triệu 31-07-2018
Tổ Trưởng Chuyền May Ấp 1 Xuân Tây Cẩm Mỹ Đồng Nai

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Đồng Nai 3-5 triệu 31-08-2018
Merchandiser - Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Đồng Tháp 5-7 triệu 31-07-2018
Assistant C&B Manager - Nhà Máy Tại Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Đồng Tháp 10-12 triệu 31-07-2018
Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Làm Việc Tại Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Đồng Tháp 5-7 triệu 31-07-2018
Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May (Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai)

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Đồng Nai 5-7 triệu 31-08-2018
Tổ Trưởng Chuyền May Làm Việc Tại Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Đồng Tháp 5-7 triệu 31-07-2018
Nhân Viên Y Tế (Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai)

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Đồng Nai 5-7 triệu 31-08-2018
Senior Merchandiser - Working At Head Office

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Đồng Nai 12-15 triệu 25-07-2018
Pattern Maker Staff - Nhân Viên Thiết Kế Rập Chi Nhánh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Đồng Tháp 7-10 triệu 31-07-2018
Merchandisers - Head Office

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Đồng Nai 7-10 triệu 31-07-2018
Assistant HR Manager - Phó Phòng Nhân Sự - Chi Nhánh Đồng Tháp

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Đồng Tháp 12-15 triệu 31-07-2018
Nhân Viên Kho Thành Phẩm -Tân Phú, Đồng Nai

CÔNG TY TNHH FASHION GARMENTS

Đồng Nai 5-7 triệu 31-07-2018

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn