CÔNG TY TNHH G-TALENT

G-Talent, a start-up founded by a group of passionate and seasoned professionals in Vietnam Financial industry set ourselves to solve a problem to bridge the sales talent gap for Insurance and Banking in a cost-effective and with a scalable recruitment model.
- HCM office: 23rd Floor, E.Town Central, 11 Doan Van Bo Street, District 1, HCM
- HaNoi office: 4th Floor, VietTower, 1 Thai Ha Stree, District Dong Da, Ha Noi
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH G-TALENT đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn