CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: khu kinh tế Vũng Áng, Huyện kỳ anh, hà tĩnh

Điện thoại: 0393 722 123

Website:

Công ty đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Thép có quy mô lớn nhất tại Đông Nam Á, hiện là Dự án đầu tư trọng điểm quốc gia

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn