CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: khu kinh tế Vũng Áng, Huyện kỳ anh, hà tĩnh

Website:

Công ty đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất Thép có quy mô lớn nhất tại Đông Nam Á, hiện là Dự án đầu tư trọng điểm quốc gia

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH GANG THÉP HƯNG NGHIỆP FORMOSA HÀ TĨNH đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn