CÔNG TY TNHH GIẤY BAO BÌ THÀNH PHONG tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Ấp Khánh Lộc, Khánh Bình, Tân Uyên, Bình Dương

Website:

Công ty chúng tôi sản xuất và xuất khẩu thùng carton,giấy tấm carton,giấy sóng 2-3-5 lớp

Tài khoản chưa xác thực

CÔNG TY TNHH GIẤY BAO BÌ THÀNH PHONG đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn