Công ty TNHH Giày Chingluh Việt Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Khu công nghiệp thuận Đạo Bến Lức Long An

Website:

100% vốn nước ngoài,chuyên sản xuất và gia công các loại giày thành phẩm

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Giày Chingluh Việt Nam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn