Công Ty TNHH Giấy Tân Định

- Công Ty TNHH Giấy Tân Định chuyên sản xuất các loại giấy cuồn cung cấp cho các công ty bao bì tại các tỉnh; Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh,.. và xuất ra nước ngoài.
- Hiện tại công ty đang xây dựng nhà máy lớn tại tỉnh Bình Phước.
Chia sẻ
Công Ty TNHH Giấy Tân Định đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn