CÔNG TY TNHH HISEDA

Công ty TNHH Hiseda được thành lập vào năm 2011. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các
dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm tra các thiết bị điện, điện tử, nhiệt độ, chiều dài, khối lượng, …
Chúng tôi tự hào là công ty tư nhân đầu tiên có 100% vốn Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH HISEDA đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn