Công Ty TNHH Hưng Minh Tân tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 62 Võ Công Tồn, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.HCM

Website:

Công ty may mặc chuyên sản xuất Kaki và Thun
Quy mô trên 100 công nhân

Tài khoản chưa xác thực

Công Ty TNHH Hưng Minh Tân đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn