Cong ty tnhh in bao bi YUTO VIET NAM tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Khu Cn Que Vo

Website: szyuto.com

công ty làm về lĩnh vcj in ấn offset cao cấp trên chất liệu carton và in sách hướng dẫn sử dụng

Tài khoản chưa xác thực

Cong ty tnhh in bao bi YUTO VIET NAM đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn