CÔNG TY TNHH JG TEXTILE VIỆT NAM

JG TEXTILE is a brand invested by our mills that are professionally manufacturing denims, cottons, polyester fabrics, as well as fusible interlinings. JG TEXTILE is wholly representing our mills for market development and selling various of textile products. We specialized in cotton and stretch cotton denims, light weight polyester fabrics, fusible nonwoven, knit and...
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH JG TEXTILE VIỆT NAM đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn