CÔNG TY TNHH KHO VẬN LONG NGUYÊN

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Long Nguyên tập trung phát triển và mở rộng 4 lĩnh vực hoạt động chính, bao gồm:

+ Gạo sạch Việt Nam

+ Cà phê Arabica/Robusta

+ Tất cả các loại nông sản và trái cây nhiệt đới

+ Cho thuê kho bãi
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH KHO VẬN LONG NGUYÊN đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn