Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn EXPERTIS

Dịch vụ của EXPERTIS phải được đảm bảo chất lượng trên 2 khía cạnh:
Chất lượng chuyên môn
Chất lượng dịch vụ (Thỏa thuận + Tương tác + Xử lý sự việc)
Chất lượng quan hệ khách hàng

EXPERTIS thành lập hơn 15 năm với hơn 70 nhân viên toàn thời gian, chuyên cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, thuế, tiền lương, BHXH cho các tổ chức Việt Nam và tổ chức có vốn nước ngoài bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh lưu loát
Xem thêm tại www.expertis.vn
Chia sẻ
Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn EXPERTIS đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn