CTY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NAM THIÊN LỘC

Suốt quá trình liên tục trên 15 năm tổ chức và hoạt động độc lập, từ cấp đội xây dựng lên Công Ty VSC - đã thi công trên nhiều lĩnh vực chuyên sâu trong XÂY DỰNG KIẾN TRÚC - là quá trình sàng lọc nhiều lần từ nhiều đơn vị hợp tác trong cơ chế cạnh tranh thị trường - cụng cố năng lực, uy tín & sẵn sàng triển khai tốt các hợp đồng xây dựng với các khách hàng trong & ngoài nước trên phạm toàn Miền Nam Việt nam.
Chia sẻ
CTY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NAM THIÊN LỘC đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn