Công ty TNHH Kim Cương Sao Sáng tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: Số 11, Đường 2A, Kcn Biên Hòa Ii, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0613836325

Website:

Là công ty 100% vốn đầu tư của Bỉ, nhập kim cương thô, kim cương bán thành phẩm để chế tác, sản xuất các dụng cụ cắt kim cương

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Kim Cương Sao Sáng Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Kim Cương Sao Sáng

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn