Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí Năng Lượng Môi Trường Đại Phát

Chuyên hoạt động trong lĩnh vực:
- Cung cấp hơi, nhiệt từ nhiên liệu tái tạo
- Chế tạo cơ khí, thiết bị lò hơi
- Chế tạo, lắp đặt lò hơi tầng sôi, lò hơi đốt Biomass, lò đốt rác công nghiệp và dân dụng
- Thiết kế, chế tạo hệ thống nhiệt, hệ thống sấy mùn cưa, bã sắn, v.v\...
- Gia công, lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, v.v\....
Chia sẻ
Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí Năng Lượng Môi Trường Đại Phát đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn