Công ty TNHH Kỹ Thuật PVNN

Công ty TNHH Kỹ Thuật PVNN

Sơ lược về công ty:

Công ty TNHH Kỹ Thuật PVNN chúng tôi là công ty thượng mại chuyên
cung cấp thiết bị khí nén của SMC, CKD, Koganei, Chanto ..., sản phẩm
của Omron , SunX như Sensor , Relay, timer,... máy hàn linh kiện điện tử
Weller,Hakko,...
Chia sẻ
Công ty TNHH Kỹ Thuật PVNN đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn