Công ty TNHH Lam Hồng tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 396 Hùng Vương

Website:

Công ty TNHH Lam Hồng được hình thành từ năm 2003 với ban đầu chỉ là một doanh nghiệp nhỏ có 01 máy xúc và 02 xe ben nhỏ. Để cùng tiến lên với xã hội, để cùng phát triển đáp ứng với nhu cầu cũng như sự phát triển Doanh nghiệp chúng tôi phải phấn đấu chuyển mình trở thành Công ty Hồng Quân và sau đó sát nhập tạo thành công ty TNHH Lam Hồng như ngày hôm nay là cả một quá trình phấn đấu và nỗ lực của toàn bộ đội ngũ lãnh đạo và toàn thể nhân viên công ty
Với một lực lượng cán bộ gồm kỹ sư, cử nhân và cán bộ kỹ thuật có năng lực, nhiều kinh nghiệm đã từng làm việc trong các Doanh nghiệp nhà nước trên mọi lĩnh vực. Với lực lượng thiết bị xe máy luôn được đầu tư, nâng cao và cải tiến. Trong thời gian hoạt động Công ty đã thi công nhiều công trình ở nhiều lĩnh vực như giao thông, san lấp mặt bằng, xây dựng các công trình Giao thông, công trình xây dựng dân dụng, các Công trình Thuỷ lợi thuỷ điện....được đánh giá cao về chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ được nhiều khách hàng, chủ đầu tư tín nhiệm.
Với phương châm hoạt động chất lượng, kinh tế, tiến độ, mỹ thuật cho công trình, Công ty rất mong nhận đựơc sự hợp tác của các cơ quan, daonh nghiệp, các chủ đầu tư, cũng như các cá nhân trong và ngoài nước.

Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Lam Hồng đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn