Công ty TNHH Lâm Khải Minh tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 107 Đường Lâm Thị Hố, Kp10,P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM

Website:

Công ty TNHH Lâm Khải Minh được thành lâp năm 2006
• Giai đoạn 2006 – 2008: Sản xuất, Nhập Khẩu nguyên liệu Hóa Chất & Phụ Gia ngành: Phân Bón, Thuốc BVTV.
• Giai đoạn 2009 – 2013 : Phát triển sản xuất gia công : Phân Bón Lá, Thuốc BVTV.
• Giai đoạn 2014 trở đi: Mục tiêu phát triển kinh doanh Phân Bón Lá, Thuốc BVTV phục vụ Miền Tây Nam Bộ, Miền Đông, Tây Nguyên, Campuchia.


Chia sẻ
Tài khoản chưa xác thực

Công ty TNHH Lâm Khải Minh đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn