Công Ty TNHH Lightning Technology

Công Ty TNHH Lighting Technology
Lĩnh vực: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào...
Chia sẻ

Việc làm Công Ty TNHH Lightning Technology tuyển dụng

Đã tìm thấy 2 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty TNHH Lightning Technology

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Nhân Viên Nhắc Phí Quá Hạn (Qua Điện Thoại)

Công Ty TNHH Lightning Technology

Hồ Chí Minh 7-10 triệu 09-11-2019
Phiên Dịch Tiếng Trung Tại Hồ Chí Minh.

Công Ty TNHH Lightning Technology

Hồ Chí Minh 12-15 triệu 15-11-2019

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn