Cong ty TNHH Lotte Viet Nam tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 75 - An Kim Hai - Tran Nguyen Han - Le Chan - Hp

Website: lottexylitol.com.vn

Cong ty TNHH Lotte Viet Nam la cong ty hang dau ve san xuat va ban hang truc tiep keo cao su Xylitol ngan ngua sau rang va tai tao lai men rang. Hien tai cong ty da co mat tai tat ca cac tinh thanh tren ca nuoc. Voi mong muon dem san pham den voi tat ca moi nguoi va huong toi la cong ty hang dau ve san xuat keo cao su tren toan the gioi.

Tài khoản chưa xác thực

Cong ty TNHH Lotte Viet Nam đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn