CÔNG TY TNHH MAGNA MANAGEMENT ASIA (MMA)

CÔNG TY TNHH MAGNA MANAGEMENT ASIA (MMA)
M70200 Hoạt động tư vấn quản lý (Ngành chính)
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.
Chia sẻ
CÔNG TY TNHH MAGNA MANAGEMENT ASIA (MMA) đang không có tin tuyển dụng còn hạn nộp hồ sơ. Bạn vui lòng tham khảo danh sách Việc làm mới bên dưới đây.

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Bạn có muốn nhận thông báo việc làm mới nhất từ Nhà tuyển dụng này? Nhận thông báo

Bạn có muốn tiếp tục nhận thông báo?

Bạn có muốn đăng ký nhận thông báo?

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn