Cong ty TNHH May Tinh Phuong Hoang tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: So 69 Bach Dang Nui Deo - Thuy Nguyen - Hai Phong

Điện thoại: 0313.776.266

Website:

kinh doanh may tinh, may van phong, thiet bi camera quan sat, thiet bi bao dong chong chom

Tài khoản chưa xác thực

Cong ty TNHH May Tinh Phuong Hoang Tuyển dụng

Đã tìm thấy 0 công việc đáp ứng vị trí tuyển dụng của công ty Cong ty TNHH May Tinh Phuong Hoang

Khu vực Mức lương Ngày hết hạn

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn