Công Ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) tuyển dụng việc làm

Địa chỉ: 18 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Q.Tân Bình, Tp.HCM

Website: www.Medochemie.com

Công Ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất Dược phẩm. Là Công Ty 100% vốn của Châu Âu, hiện nay đang trong quá trình thiết lập nhà máy sản xuất dược phẩm tại VSIP II, Bình Dương.

Tài khoản chưa xác thực

Công Ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) đang không có tin tuyển dụng

Việc làm từ Nhà tuyển dụng hàng đầu

Đăng ký nhận thông báo việc làm

Nhà tuyển dụng đăng ký tư vấn

Người tìm việc đăng ký tư vấn